Datorhaveri

Explosion

På grund av datorhaveri kan vi tyvärr inte göra en ekonomisk redovisning på årsmötet imorgon. Det kommer ske vid ett senare tillfälle.