Tydligare, modernare och enklare stadgar – föreningsuppdrag till tillträdande styrelse

Förslag:

Styrelsen vill att föreningen ger tillträdande styrelse uppdraget att till nästa årsmöte ta fram ett förslag till nya, tydligare och modernare stadgar.

Bakgrund:

Föreningen har under året genomfört ett mycket nödvändigt förändrings- och förnyelsearbete. En förenings stadgar är det fundament som föreningen står på. De nuvarande stadgarna har reviderats i flera omgångar under åren. Nu tycker vi att det är det dags att uppdatera stadgarna så att de blir tydligare, modernare och enklare utan att förändra avsikten.

Därför föreslår den avgående styrelsen att den tillträdande styrelsen får föreningens uppdrag att under 2018 ta fram ett förslag till nya stadgar och presentera dessa som proposition vid årsmötet 2019.

Styrelsen 2017 – Urban, Ricki, Ulf, Maria, Eva, Stefan