Medlemsinformation

Medlemsavgifter (under 18 år halva avgiften) Medlemsskapet gäller för 2018!

Cadet: 20:- samt entré till Trekdag (100:-.)
Gäller för förstagångsbesök samt för gäst till ordinarie medlem. Därefter erlägger man skillnaden mellan Cadetmedlemsskap och den typ av medlemskap man så önskar.

Ingen föranmälan behövs om man följer med någon ordinarie medlem som gäst,

Engineer Officer: 200:- per år samt entré till Trekdag (100:-.)
Passar de som inte kan gå på så många Trekdagar under året.

Bridge Officer: 500:- per år. Fri entré till samtliga Trekdagar .
Passar de som går ofta på Trekdagar.

Stödjande medlem: 100:- per år.
Vill ni stödja Stockholm Trekkers och säkerställa att verksamheten fortlöper är detta medlemskapet för er. Ger ej rätt att besöka Trekdagarna. Går att uppgradera till det medlemskap man så önskar.

Du blir medlem enklast genom att fylla i informationen på sidan ”Bli medlem”.

Betalning av medlemsavgift

Stockholm Trekkers bankgirokonto: 177-8380.

Märk talongen med namn och vilken typ av medlemskap som betalningen avser.

Medlemmar från WCT (West Coast Trekkers),  TSS (Trekkers Södra Sverige) och TÖS (Trekkers Östra Sverige) erlägger endast Trekdagsavgift 100:- vid deltagande på Stockholm Trekkers Trekdagar.

För er som redan är medlemmar

Glöm inte att förnya era medlemskap och komma på föreningens arrangemang. Tänk på att det är så som verksamheten kan hållas igång.

E-postlistorna som tidigare har funnits har lagts ner.

Dessa listor var föråldrade, men vi har ersatt det med våra Forum. 🙂

Dokument

Stadgar

Protokoll årsmöte dec 2016 (prel)